Polisi preifatrwydd

Casglu a defnydd o ddata: Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn rhoi disgrifiad o'r wybodaeth mae Gêmau o Gymru yn ei gasglu gennych chi drwy ein gwefan a thrwy aps symudol, yn ogystal â beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth. Nid yw Gêmau o Gymru yn fwriadol yn casglu gwybodaeth bersonol gan blant o dan 13 oed. Nid oes gofyn am wybodaeth bersonol er mwyn llwytho ein aps. Ni chesglir gwybodaeth bersonol tra byddwch yn defnyddio ein aps. Cwcis: Mae'n bosib y byddwn yn defnyddio cwcis er mwyn cael gwybodaeth unigryw o'ch porwr. Mae hyn yn darparu gwybodaeth hynod o bwysig i ni sy'n caniatau i ni wella ein gwefan yn gyson a chynnig y cynnwys mwyaf addas. Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn cynnig opsiwn atal cwcis neu yn gadael i chi wybod pan ydych yn derbyn cwci o wefan. Newid yn ein Polisi Preifatrwydd: Mae'n bosib y byddwn yn newid ein polisi preifatrwydd. Os y gwnawn hynny, cewch wybod drwy e-bost. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu drwy e-boost os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â'n polisi preifatrwydd. Diweddarwyd ddiwethaf ar Hydref 16, 2015.